aktywizacjabezrobotnych.pl
Kontakt
Strona główna
Wykaz szkoleń aktywizujących bezrobotnych:
      

1.   Aktywne poszukiwanie zatrudnienia.

2.   Żeby mi się chciało, tak bardzo jak mi się nie chce – automotywacja.

3.   Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

4.   Budowanie pewności siebie.

5.   Cele osobiste i cele zawodowe.

6.   Jak osiągnąć sukces?

7.   Doradztwo personalne.

8.   Doradztwo zawodowe.

9.   Samodzielność i kreatywność w pracy.

10.    Tworzenie własnej ścieżki rozwoju  osobistego i zawodowego

11.    Psychologia pracy.

12.    Autoprezentacja i budowanie własnego wizerunku.

13.    Savoir vivre w biznesie – etykieta biznesowa.

14.    Komunikacja interpersonalna

15.    Komunikacja werbalna i niewerbalna.

16.    Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

17.    Pierwsza Pomoc.

18.    Rejestratorka medyczna.

19.    Akademia hostessy.

20.    Wizaż i Stylizacja

21.    Stylizacja paznokci.

22.    Kurs kosmetyczny.

23.    Techniki i style makijażu.

24.    Kurs fryzjerski.

25.    Kurs bukieciarstwa.

26.    Kurs fotograficzny.

27.    Kurs prawa jazdy, ABCDE.

28.    Kurs Ratownictwa Medycznego.

29.    Kurs kelnerski.

30.    Pracownik utrzymania czystości terenów zielonych.

31.    Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej.

32.    Kurs Opiekunek Osób Zależnych.

33.    Kurs Opiekunek dla Dzieci.

34.    Akademia Agenta Ubezpieczeniowego.

35.    Akademia Przedstawiciela Handlowego.

36.    Techniki Sprzedaży.

37.    Profesjonalne standardy obsługi Klienta.

38.    Trudne sytuacje w obsłudze klienta.

39.    Profesjonalny sprzedawca w sklepie.

40.    Obsługa kasy fiskalnej.

41.    Kurs obsługi urządzeń biurowych.

42.    Akademia Sekretarki i Asystentki.

43.    Doskonały Telemarketer.

44.    Perswazja w sprzedaży.

45.    Negocjacje od A do Z.

46.    Trening Umiejętności Kierowniczych.

47.    Rozwój kompetencji przywódczych.

48.    Rozwój umiejętności menedżerskich.

49.    Trudne sytuacje w relacjach zawodowych.

50.    Tworzenie zespołów.

51.    ABC przedsiębiorczości.

52.    Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

53.    Kadry i płace.

54.    Księga przychodów i rozchodów.

55.    Pełna Księgowość.

56.    Podatki.

57.    Płatnik.

58.    Rachunkowość i finanse.

59.    Sage Symfonia Forte Finanse i Księgowość, Kadry, Płace.

60.    Finanse dla Niefinansistów.

61.    Windykacja.

62.    Trening rozwoju osobistego.

63.    Trening umiejętności społecznych.

64.    Trening umiejętności praktycznych.

65.    Trening asertywności.

66.    Trening interpersonalny.

67.    Trening kompetencji.

68.    Trening motywacyjny.

69.    Profilaktyka uzależnień.

70.    Jak poradzić sobie z alkoholizmem w rodzinie?

71.    Żałoba a osierocenie, rodzina po stracie, dziecięca żałoba.

72.    Żałoba, samobójstwa, przemoc, bezrobocie, alkoholizm.

73.    Równość szans kobiet i mężczyzn.

74.    Programy dla kobiet.

75.    Poród i rodzicielstwo.

76.    Edukacja seksualna.

77.    Budowanie relacji małżeńskich.

78.    Przygotowanie do życia w rodzinie.

79.    Perfekcyjna Gospodyni Domowa.

80.    Umiejętności wychowawcze.

81.    Wychowanie bez przemocy.

82.    Radzenie sobie z dyskryminacją, mobbingiem.

83.    Promocja zdrowia.

84.    Psychologia żywienia, anoreksja, bulimia.

85.    Techniki relaksacji, pokonywanie stresu.

86.    Terapia ekspresyjna, poprzez sztukę, teatroterapia.

87.    Rozwiązywanie konfliktów.

88.    Zarządzanie budżetem domowym.

89.    Microsoft Word.

90.    Microsoft Excel.

91.    Microsoft Power Point.

92.    Microsoft Access.

93.    Obsługa Internetu.

94.    Obsługa komputera i Windows’a.

95.    Obsługa programów graficznych.

96.    Kurs ECDL.

97.    Konfiguracja sieci LAN, WAN, WiFi.

98.    Protokoły sieciowe TCP/IP.

99.    Tworzenie stron www.

100.   Kurs języka angielskiego. 
Strona główna
Kontakt